Gezinsbond

Achter-Olen

Gezinsbond Achter-Olen

Diensten > Kortingskaarten "groot gezin" openbaar vervoer

De Gezinsbond reikt jaarlijks ongeveer 250.000 kortingskaarten uit aan gezinnen met drie of meer kinderen, waarmee ze van een korting op het openbaar vervoer (N.M.B.S.)kunnen genieten. Het volledig reglement hiervan vind je op www.gezinsbond.be

Je kan kortingskaarten aanvragen bij onze plaatselijke afgevaardigde:

Ilse Michiels-Leysen, Horselaar 7, O.L.Vrouw-Olen (tel. +32456093280).
(Ilse is bereikbaar elke dinsdagavond tussen 19 en 20 uur).

Wat heb je voor deze aanvraag nodig?

  • Formulier gezinssamenstelling (downloaden op www.gezinsbond.be/kortingskaarten of bij Ilse te bekomen); Het ingevulde formulier moet je laten legaliseren bij de dienst bevolking op het gemeentehuis.
  • Indien op de gezinssamenstelling geen drie kinderen vermeld staan, dient het gezin aan de hand van bijkomende documenten aan te tonen dat het gezin effectief drie kinderen telt/telde (bv. aan de hand van een kopie van het trouwboekje, een vonnis van co-ouderschap, een geboorteakte, ...).
  • Voor kinderen tussen 18 en 25 jaar: een attest van de kinderbijslagkas.
  • 6 euro administratiekosten.
  • enkel voor aanvraag duplicaat 5 euro administratiekosten.

    Vernieuwing van de 5-jaarkaarten (code 040), enkel voor ouders zonder kinderen ten laste. Dit kan aan de hand van een kopie van de oude kaart met code 040. (Als het om een eerste aanvraag gaat, of de kortingskaart is verloren, dan is een kopie van het trouwboekje (1e pagina en de pagina waar de kinderen op vermeld staan) nodig).