Gezinsbond

Achter-Olen

Gezinsbond Achter-Olen

Diensten > Geboortepremie

Geboortepremie vanaf derde kind.

Gezinnen die lid zijn van onze afdeling hebben voor de geboorte van het 3de kind ( en volgende ), recht op een geboortepremie van 40 € tegenwaarde van het jaarlijks lidgeld ). In principe komen hiervoor de gezinnen in aanmerking die ook de gemeentelijke geboortepremie van 75€ ontvangen.

Kom je in aanmerking voor de geboortepremie van de Gezinsbond, stuur dan een email naar

gezinsbondachterolen@hotmail.com

waarna onze penningmeester contact met U opneemt over de uitbetaling ervan.