Gezinsbond

Achter-Olen

Gezinsbond Achter-Olen

Diensten > Geboortegeschenk

Alle gezinnen die een kindje mochten verwelkomen, hebben recht op een gratis geboortegeschenkje.
Gezinnen met een eerste kindje, die voordien nooit lid geweest zijn van de Gezinsbond, hebben recht op gratis lidmaatschap voor het lopende kalenderjaar.Bovendien ontvangen alle gezinnen met baby's en peuters het gratis tijdschrift "Brieven aan jonge ouders".Tot hiertoe ontving je dat alles automatisch,omdat de Gezinsbond van de gemeente maandelijks de lijsten met de geboorten ontving.

Daarin komt nu verandering. 

door de nieuwe wetgeving op de privacy mag de gemeente ons deze gegevens niet meer doorgeven.We kunnen die geboortegeschenkjes bijgevolg niet meer automatisch thuisbezorgen, en ook de "brieven aan jonge ouders", en de gratis lidkaarten voor wie daarvoor in aanmerking komt, kunnen niet meer toegestuurd worden als nationale ledendienst uw adres niet kent.Vanaf nu is het dus van belang om zelf een geboorte in uw gezin te melden.

Was er recent een geboorte in uw gezin, stuur dan een e-mail naar gezinsbondachterolen@hotmail.com met vermelding van de naam en geboortedatum van het kindje, uw adres, en eventueel uw lidnummer van de gezinsbond.

Wij doen dan de rest: je krijgt het geschenkje thuisbezorgd, en wij informeren de nationale ledendienst.

Geef deze informatie ook door aan gezinnen, familie, kennissen, die geen lid zijn van de gezinsbond.